Close

نشریه مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی

مدیر اجرایی
آقای دکتر فرشاد درگاهی
پست الکترونیکDargahisrpub.org
پست سازمانیمدیر اجرایی مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
محل خدمتمرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
آخرین بروزرسانی1401/10/20

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: