Close

نشریه مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی

مدیر اجرایی
آقای دکتر عباس عاقل
مدرک یا رتبهمربی
پست الکترونیکAbbas.aghel60gmail.com
پست سازمانیمدرس دانشگاه
محل خدمتگروه مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی ، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، ایران
آخرین بروزرسانی1399/7/13

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: